Ngo Name:
Akshaya Information Technology Society
Registration Id:
KL/2009/0007902
Type of NGO:
Society

State:

Address:
Akshaya It Society, 401/d,mankarathodi Building, Perinthalmanna Road,up Hill, Malappuram.pin 676505.