Ngo Name:
Ambedkar Shikshan Avam Prashikshan Kendra
Registration Id:
UP/2009/0009302
Type of NGO:
Society

Address:
Ambedkar Shikshan Avam Prashikshan Kendra Dharm Singhwa Bazar Sant Kabir Nagar (up) Pin Code- 272154