All tribal-affairs Ngos list | Ngos in India

Akhil Bhartiya Katiya Samaj Mahasangh NGO

Registration Id:
DL-2020-0255663
State:

City:

Address:
Registered:b-422, Flat No. 201, Near Metro Pillar No. -168, Pipal Wali Gali, New Ashok Nagar, Delhi-110096 ................................................................ Head Office:13, Chandrika Towers Shastri Bridge Chowk Jabalpur -482001 (m.p.)

Sur Sadhana NGO

Registration Id:
AS-2012-0049762
State:

City:

Address:
New Amolapatty, Po.- Itachali -782003 Nagaon, Assam Phone No. 9401219239/7002883212